Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 2, 2006
  • pp: 58-63

download: article (PL)

Clayey raw materials for the domestic industry of the fine and technical ceramics. Part I. Domestic white and light firing clayey raw materials

Abstract (EN)

The paper presents the main white and light firing clay raw materials, both domestic and imported, currently used for the production of ceramic tiles and sanitary ware in Poland. In recent years, some important changes were reported, regarding type of raw materials used, as well as the level of demand for them. The paper presents also domestic sources of red Triassic clays, importance of which for stoneware tiles is recently continuously increasing. First part of the paper discusses domestic white and light firing clay raw materials. They are currently produced on the basis of deposits in the Opoczno region (Żarnów, Zapniów), but especially from the Lower Silesia deposits (Jaroszów near Strzegom, Bolesławiec area). In the vicinity of Bolesławiec, white firing clayey raw materials started to be delivered from the new Janina plant in Suszki. Production of similar raw materials has just been opened in the new Czerwona Woda operation. Publication reveals conditions of production of the clays discussed, as well as their quality parameters in relation to their usability for domestic fine and technical ceramics.

Keywords (EN): White firing clay raw materials, Ceramic tiles, Sanitary ware, Deposits

Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Część I. Krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się

Galos K., Wyszomirski P.

Abstract (PL)

Artykuł prezentuje krajowe i importowane źródła iłów biało i jasno wypalających się stosowanych w krajowej ceramice szlachetnej i technicznej, a w szczególności do produkcji płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych. Ostatnie lata przyniosły w tym zakresie istotne zmiany, zarówno co do rodzaju stosowanych surowców, jak i wielkości zapotrzebowania. W publikacji przedstawiono także krajowe źródła czerwonych iłów triasowych, których znaczenie w produkcji płytek ceramicznych o czerepie barwnym systematycznie wzrasta. Pierwsza część artykułu prezentuje krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się. Są one pozyskiwane z kopalin eksploatowanych ze złóż opoczyńskich (Żarnów, Zapniów), a zwłaszcza dolnośląskich (rejon Bolesławca, Jaroszów k. Strzegomia). W rejonie bolesławieckim podjęto w ostatnim czasie produkcję surowców ilastych biało wypalających się na bazie kopaliny ze złoża Janina w Suszkach, a także uruchamiane jest jego pozyskiwanie w nowym zakładzie Czerwona Woda. Artykuł przybliża uwarunkowania produkcji wymienionych gatunków iłów, jak również poddaje analizie ich parametry jakościowe w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki szlachetnej i technicznej.

Keywords (PL): biało wypalające się surowce ilaste, płytki ceramiczne, ceramiczne wyroby sanitarne, osady

return…