Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 2, 2006
  • pp: 49-57

download: article (PL)

Perovskite-base membranes for oxy-combustion processes

Abstract (EN)

Some perovskite type materials used for manufacturing of the oxygen conductive membranes (OCM) were described in the present paper. Stable membranes based on the perovskite La2.0Ni0.9Co0.1O4+δ (LNC) were used for examination of their performance under oxidative-reducing conditions. The oxygen flux up to 5–6 ml/cm2·min through these membranes were recorded. The potential applications of such membranes were analyzed. The economical calculation of the production of oxygen by means of OCM in the comparison to the other existing techniques was presented. The paper is continuation of the another publication in the field covering the development of the OCM working under oxidative conditions only.

Keywords (EN): Membranes, Perovskite, Oxy-combustion process, LNC, OCM

Membrany perowskitowe do procesów oxy-spalania

Rak Z.S., Krauz M., Kluczowski R.

Abstract (PL)

W artykule omówiono związki perowskitowe służące do wytwarzania membran tlenowych do produkcji tlenu. Przedstawiono wyniki wytwarzania stabilnych membran z nadmiarem tlenu w sieci krystalograficznej (La2.0Ni0.9Co0.1O4+δ) użytych do testowania w warunkach oxy-spalania, gdzie membrany były narażone na warunki utleniająco-redukcyjne w trakcie testów użytkowych. Przy użyciu membran na osnowie perowskitu La2.0Ni0.9Co0.1O4+δ uzyskano przepływy tlenu poprzez membranę ceramiczną 5–6 cm3 (cm2·s-1) Przeanalizowano potencjalne miejsca stosowania takich membran do rozproszonej produkcji tlenu na miejscu, jak i przedstawiono wyniki kalkulacji ekonomicznej produkcji tlenu przy użyciu membran tlenowych w porównaniu z innymi technikami produkcji tego gazu. Artykuł ten jest kontynuacją publikacji omawiającej membrany tlenowe na osnowie związków perowskitowych z deficytem tlenu w sieci krystalograficznej, zaprojektowanych tylko do produkcji czystego tlenu z powietrza.

Keywords (PL): membrany, perowskit, proces oxy-spalania, LNC, OCM

return…