Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 1, 2006
  • pp: 32-34

download: article (PL)

Integrated informatics system SAP as a tool for effective production management

Abstract (EN)

History of the introducing of informatic system SAP to the Opoczno S.A. firm, big producer of ceramic tiles, was described. The effectiveness of this system for proper production management was pointed out.

Keywords (EN): Production management, informatics system SAP

Zintegrowany system informatyczny SAP jako narzędzie do skutecznego zarządzania produkcją

Partyka J., Lasota T., Grabowski A.

Abstract (PL)

Opisano historię wprowadzania systemu informatycznego SAP w firmie Opoczno S.A. Zwrócono uwagę na korzyści jakie daje zastosowanie tego systemu dla efektywnego kierowania procesem produkcji.

Keywords (PL): zarządzanie produkcją, system informatyczny SAP

return…