Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 1, 2006
  • pp: 27-31

download: article (PL)

Synthesis of YAG powders

Abstract (EN)

Two techniques were applied to prepare single phase NdYAG powders. Citrate process is based on the complexing properties of citric acid. Co-precipitation from relative nitrate solution with ammonia resulted in the X-ray amorphous gel. Its heat treatment results in the crystalline form of the material. Calcination at 900°C for 3 h is necessary in the former method and 950°C for 1.5 h in the latter one in order to obtain the single phase material. Both powders show presence of agglomerates. Slow rate of temperature increase (1°C/min.) up to 1700°C gave higher densification of the powder compacts than fast sintering with high rate of temperature increase (5°C/min). The citrate process leads to powder of higher sintering ability.

Keywords (EN): Powders, Citrate process, Co-precipitation, YAG, sintering,

Synteza proszku YAG

Zarzecka-Napierała M., Bućko M.M., Brzezińska-Miecznik J., Haberko K.

Abstract (PL)

Proszki Nd:YAG otrzymywano dwoma metodami: cytrynianową i amoniakalną. Metoda cytrynianowi wykorzystuje kompleksujące właściwości kwasu cytrynowego. W metodzie amoniakalnej amorficzny rentgenograficznie żel otrzymano w wyniku współstrącania amoniakiem z odpowiednich roztworów azotanów. Czystą fazę Nd:YAG otrzymano w wyniku obróbki termicznej. Pierwszy z preparatów wymagał w tym celu zastosowania 3 h prażenia w temperaturze 900°C. W drugim przypadku obróbkę cieplną prowadzono przez 1,5 h w temperaturze 950°C. Obydwa typy proszków charakteryzują się budową aglomeratową. Powolny wzrost temperatury do 1700°C z szybkością 1°C/min. polepszał zagęszczenie spieków w porównaniu do szybszego wzrostu temperatury (5°C/min). Proszki otrzymane metodą cytrynianową dają spieki o wyższym zagęszczeniu.

Keywords (PL): proszki, proces cytrynianowy, współstrącanie, YAG, spiekanie

return…