Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 1, 2006
  • pp: 6-16

download: article (PL)

Classification of refractory materials according to the uniform European Standards

Abstract (EN)

In the paper, the basic definition of refractory materials was presented, classification and the destination refractory materials was given according to the uniform European Standards. Specification of refractory materials was discussed according to the shape criterion in the delivery state (shaped and unshaped refractory products) and the chemical criterion according to the main chemical components (e.g. MgO or Al2O3 content).

Keywords (EN): Refractory materials, European Standards, Classification, Shape criterion, Chemical criterion

Klasyfikacja materiałów ogniotrwałych według zunifikowanych norm europejskich

Szczerba J.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono podstawowe definicje dotyczące materiałów ogniotrwałych, omówiono zasady klasyfikacji i oznaczania ogniotrwałych materiałów według zunifikowanych norm europejskich. Podziały materiałów ogniotrwałych omówiono zgodnie z kryterium postaci w stanie dostawy, wyróżniając formowane i nieformowane wyroby ogniotrwałe, i kryterium chemicznego opartego na głównych składnikach chemicznych (np.: zawartości MgO lub Al2O3).

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, Normy Europejskie, klasyfikacja, kryterium kształtu, kryterium chemiczne

return…