Plan Warszawskich Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim 2017/2018

16 marca 2018
Dr inż. Katarzyna Jach (Genicore, Warszawa), Technologia U-FAST (upgraded field assisted sintering technology) na tle konwencjonalnych technik spiekania
13 kwietnia 2018
Dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz (Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej), Wytwarzanie i właściwości ceramiki porowatej z Ti2AlC
25 maja 2018
Dr. Małgorzata Daszkiewicz (Freie Universität Berlin/ Archea, Warszawa), Możliwości i ograniczenia w laboratoryjnych badaniach ceramiki zabytkowej
15 czerwca 2018
dr hab. Przemysław Ranachowski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów z ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

Seminaria odbywają się w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Audytorium Mościckiego, III piętro, godz. 13:15

skip to top
przejdź do góry