Plan Warszawskich Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym 2016/2017

4 listopada 2016
Dr hab. inż. Piotr Izak, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH), Badania reologiczne w projektowaniu nowoczesnych materiałów ceramicznych
25 listopada 2016
Dr inż. Piotr Wieciński (Wydział Chemiczny PW), Rola mikrostruktury w kształtowaniu wybranych właściwości powłok wielowarstwowych ceramika/metal
16 grudnia 2016
Dr Bronisław Psiuk (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach), Modyfikacja struktury elektronowej i zjawiska segregacji w warstwach powierzchniowych kryształów o strukturze perowskitu wywołane działaniem wybranych czynników zewnętrznych
13 stycznia 2017
Dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz (Wydział Chemiczny PRz), Pianki z ceramiki specjalnej otrzymywane metodą żelowania ceramicznych mas lejnych

Seminaria odbywają się w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Audytorium im. Prof. Ignacego Mościckiego, III piętro, godz.13:15

skip to top
przejdź do góry