Conferences

Conferences organized by PTCer

VII Konferencja i Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane 2009

Zdjęcia z VII Konferencji PTCer

Patronat sprawują:

W dniach 27 – 29 listopada 2009 roku w Zakopanem, odbyła się VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W Konferencji, tradycyjnie organizowanej w domu wypoczynkowym "Hyrny", wzięło udział ponad 130 uczestników. Odbyła się jedna uroczysta sesja plenarna, poprowadzona przez Profesora Leszka Stocha, podczas której zaproszeni goście wygłosili 6 referatów:

 • Ceramika budowlana - historia i współczesność – Przewodniczący ZPCBiS M. Staszewski
 • Profesor Jerzy Grzymek – wybitna osobowość Wydziału Ceramicznego AGH – Prof. W. Kurdowski, Prof. J. Małolepszy
 • Przyszłość szkła – perspektywy rozwoju technologii oraz zastosowania szkła – Prof. J. Wasylak
 • Współczesne technologie ceramiki szlachetnej – Prof. J. Lis, Dr J. Partyka
 • Co nowego na temat tak zwanej fazy C-S-H? Prof. W. Nocuń-Wczelik
 • Ceramiczne materiały funkcjonalne – Prof. M. Radecka

Podczas sesji plenarnej obrady Prezes PTCer prof. Krzysztof Haberko wręczył nagrody Towarzystwa - dla doc. dr hab. inż. Jerzego Morgiela i doc. dr hab. inż. Marka Faryny z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie za osiągnięcia naukowe oraz dla Prezesa Stanisława Tępińskiego z Firmy Ceramika Paradyż S.A. za ogromny wkład w rozwój polskiego przemysłu produkującego płytki ceramiczne.

Z kolei, Przewodniczący Stowarzyszenia Pracodawców Przemysłu Materiałów Budowlanych Michał Staszewski, uhonorował Odznakami „800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich” osoby zasłużone dla rozwoju naukowych podstaw tego przemysłu. Odznaki otrzymali: Prof. Krzysztof Haberko, Prof. Wiesław Kurdowski, Prof. Jerzy Lis, Prof. Leszek Stoch, Dr Józef Stolecki oraz nieobecni na uroczystości: Dr Halina Ropska i Prof. Wiesław Heflik

Ponadto podczas sesji posterowych zaprezentowano ponad 80 prac. Poruszane zagadnienia obejmowały szerokie spektrum zagadnień: ceramikę budowlaną i materiały wiążące, szkło i materiały szklano-ceramiczne, materiały ogniotrwałe, ceramikę elektrotechniczną, konstrukcyjną, narzędzia skrawające, kompozyty ceramiczne, biomateriały, a także ceramikę historyczną. Poruszano również zagadnienia związane z metodami badania ceramiki, projektowaniem procesów technologicznych, recyclingiem, ochroną środowiska, konserwacją zabytków oraz surowcami dla wielkotonażowej produkcji ceramiki.

Materiały konferencyjne po zrecenzowaniu ukażą się w kwartalniku Materiały Ceramiczne w 2010 roku.

W czasie konferencji odbył się również Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa, który rozliczył działalność Zarządu Głównego w latach 2005-2009, udzielając mu absolutorium oraz dokonał wyboru władz Towarzystwa na kadencję 2009-2013.

Zjazd podjął uchwałę o wystosowaniu specjalnego listu w imieniu Walnego Zjazdu PTCer dziękującego Profesorowi Andrzejowi Kielskiemu za pracę włozoną w redagowanie kwartalnika "Materiały Ceramiczne"

Drugą uchwałą Zjazdu było podniesienie składek członkowskich do 50 zł rocznie, z pozostawieniem stawki 10 zł rocznie dla studentów, doktorantw i emerytów.

skip to top

11th Conference of the European Ceramic Society Krakow, 21-25 June 2009

Photographs from the 11th Conference of the European Ceramic Society.

website...

skip to top

11th Conference under auspices of E-MRS Konstancin Jeziorna, 18 – 19 May 2009

COMPOSITES AND CERAMIC MATERIALS - TECHNOLOGY, APPLICATION AND TESTING

more...

skip to top

4th Conference of the Polish Ceramic Society (abstract)

The 4th Conference of the Polish Ceramic Society was held in Zakopane in the period of 25-28.09.2003. The chairman of the conference was the president of the Polish Ceramic Society - Professor K.Haberko. Over 170 participants took part in it. There were 8 oral sessions with 50 lectures and 80 posters presented during 3 sessions.

The participants represented 9 high schools, 2 institutes of the Polish Academy of Sciences, 8 branch institutes, 1 museum as well as 21 representatives of industry. Foreign guests were representatives of the Institute of Basic Problems of Material Science of the Ukrainian Academy of Sciences in Kiev and Technical University in Freiberg. Over 30 post-graduate students took part in the conference.

The surveying lectures were delivered by:

 • prof. Roman PAMPUCH (AGH Kraków) - What is new, Sir, in ceramics? Traditions stand strong?!
 • prof. Witaly PIETROWSKI (Institute of Basic Problems of Material Science of the Ukrainian Academy of Sciences) - New directions in the technique of powder densing
 • prof. Leszek STOCH (AGH Kraków) - Ceramisation of glassy materials
 • prof. Zygmunt SUROWIAK (Silesian University Sosnowiec) - Ceramic bodies of perowskite structure type as materials for electronics
 • prof. Mikołaj SZAFRAN (Warsaw University of Technology) - New trends in the shaping of castable ceramic masses

The topics of the conference contained the vast spectrum of ceramic problems including recycling, environmental protection, maintenance of historical monuments as well as mineral raw materials for multitonnage production of ceramics.

The conference gave an opportunity of exchanging some ideas, initiating and broadening of contacts.

During the conference the meeting of the Main Board of the Polish Ceramic Society was also held.

Numerous conference materials (over 130 papers) have been published as issue Ceramika/Ceramics vol. 80.

skip to top
< newer | 1 | 2 | 3 | older >
skip to top
przejdź do góry